از این فیلترها در صنعت آرد به عنوان رابط برای هدایت گندم یا آرد استفاده می شود و از جنس های کتان یا پلی استر تهیه می گردد.

استین الک

site Design By Nano Fanavaran