بازدید معاون اول ریاست جمهوری جناب اقای دکتر جهانگیری از شرکت نانو فناوران در حاشیه افتتاح برج فناوری امیرکبیر

عنوانبازدید جناب اقای دکتر ستاری از شرکت نانو فناوران در حاشیه افتتاح برج فناوری امیرکبیر

در حاشیه معرفی محصولات شرکت نانو فناوران خاور به هیات بازرگانی و اقتصادی کشور اتیوپی در ستاد نانو کشور

طراحی سایت توسط نانو فناوران