حضور معاونت رياست جمهورى و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست جناب آقاى دكتر كلانترى در غرفه شركت نانو فناوران خاور و معرفی محصولات زیست محیطی با فناوری نانو در نمايشگاه محيط زيست و گفتگو با مدیران شرکت نانو فناوران خاور در رابطه با فیلتراسیون صنعتی با فناوری نانو و ارتقا استاندادهای پالایش صنعتی با وجود نانو فیلترهای ایرانی

photo_2018-02-23_01-08-22
photo_2018-02-23_01-08-26
photo_2018-02-23_01-08-33

طراحی سایت توسط نانو فناوران