امروزه یکی از بهترین روش های تصفیه ، استفاده از فیلترهایی با جذب عمقی می باشد و بکارگیری آن همزمان با استفاده از مواد کمکی می تواند فرآیند تصفیه مقرون به صرفه ای را به ارمغان آورد.

در تصفیه مکانیکی سه روش متداول است که به شرح ذیل می باشد :

  • رسوب زدایی مکانیکی که با توجه به قطر مواد و مش پارچه فیلتر انجام می گردد.
  • بوسیله نیروی الکترواستاتیکی که بین ذرات بوجود می آید.
  • جذب الکتروکینتیکی که وابسته به ذرات باردار محصول و بارهای الکتریکی ایجاد شده در سطح فیلتر پرس می باشد

طراحی سایت توسط نانو فناوران